Vaka sayısındaki artışın nedenlerinden biri olarak aşıların koruyuculuğunu kaybetmesi gösterildi.