Hoşgeldiniz  

Siyasetin Nabzı Kışlaçay da SONDAKIKA

Zafer Omay | 24 Mayıs 2015 | Gündem, Siyaset

Kışlaçay  Mahallesinde siyasetin nabzını  sizin için araştırdık ve haber olarak hazırladık.

Kışlaçay Mahallesi bir emekli köy olmasıyla ilgili sıkça gelen emekli maaşlarınin az olması sorunu seçim yaklaştıkça vatandaşların  tepkisini çekiyor.


 EMEKLİ  MAAŞLARI YETMİYOR…

Kışlaçay  Mahallesi vatandaşları  emekli olduk ancak emekli maaşları ile geçinemiyoruz fındık  tarlalarımız var ancak mazot pahalı,zirai  ilaçlar  da aynı  ektigimizi  biçemiyoruz fındık  hakettiği fiyati göremiyor diyen köy halkı emekli maaşlarından şikâyetçi.

Emek­li maa­şı…

Sa­yı­la­rı 10 mil­yo­nu bu­lan ve 6 mil­yon ile en ka­la­ba­lık olan­la­rı­nı iş­çi emek­li­le­ri­nin oluş­tur­du­ğu ke­sim­de, or­ta­la­ma iş­çi emek­li­si ay­da 1.003 TL ma­aş alı­yor. Bu­na kar­şı­lık 2 mil­yon do­la­yın­da­ki me­mur emek­li­si­nin or­ta­la­ma maa­şı 1.530 TL’­ye ya­kın. Fark, SGK’­ya öden­miş prim gün sa­yı­sı ve mik­tar­la­rın­dan kay­nak­la­nı­yor. Sa­yı­la­rı 2 mil­yo­nu bu­lan es­naf emek­li­le­ri (es­ki Bağ­Kur) bi­le iş­çi emek­li­le­ri­nin kü­çük de ol­sa üs­tün­de emek­li maa­şı alı­yor­lar.SGK’­nın eli­ne ba­kan özür­lü­le­re öde­nen ay­lık ay­da 404 TL’­yi bul­maz­ken 65 yaş üs­tü muh­taç­la­ra ay­da öde­nen pa­ra da 135 TL’­den iba­ret.

Ül­ke­de 3 mil­yo­na ya­kın res­mi iş­siz, bir o ka­dar da “sa­yıl­ma­yan iş­si­z” var. Bu yak­la­şık 5- 6 mil­yon ça­lı­şa­bi­le­cek nü­fu­sun hiç ge­li­ri­nin ol­ma­ma­sı de­mek. Yi­ne ül­ke­de TÜ­İK’­in be­lir­le­me­le­ri­ne gö­re, 11 mil­yon do­la­yın­da ev ka­dı­nı var. Bun­la­rın da hiç ge­li­ri yok. Bu, en az 17 mil­yon iş­gü­cü ola­bi­le­cek nü­fu­sun iş­gü­cü dı­şın­da ve “sı­fı­r” ge­li­ri­nin ol­ma­sı de­mek. 15 ya­şın üs­tün­de olan öğ­ren­ci, ba­kı­ma muh­taç vb. “iş­gü­cü dı­şı­” ge­lir­siz bir nü­fus da­ha var. Edi­yor 20 kü­sur mil­yon. Ya­ni, 25 mil­yon ki­şi ça­lı­şıp, 10 mil­yon emek­li maa­şı alıp ka­lan 40 mil­yo­nu ge­çin­di­ri­yor, ki bun­la­rın ço­ğu ge­lir­siz ye­tiş­kin…

İn­saf­sız, acı­ma­sız, hu­zur bo­zu­cu, has­ta­lık üre­ti­ci bir tab­lo ve bu tab­lo dü­zel­til­me­den iyi­le­şe­m


ASGARİ  ÜCRET LE GECINMEK  DAHA ZOR..

Emekli maaşlarına  istinaden askeri ücret lerinde  az olduğunu dile getiren vatandaşlar bizler koyde oturmamiza  rağmen emekli maaşlarıyla geçinemiyoruz gençler şehirde 949 tl ye nasıl gecinsinler dediler . Asgari ücretle kira mı faturalarmi yoksa market alışverişimi yapsınlar  diyen köy halkı ülkemizin bu durum bizi uzuyor dediler.

Bu maaşla, bu ücretle huzur olur mu?

Geç­ti­ği­miz ay, ya­ni ni­san ayın­da fi­yat­lar yüz­de 1.3 art­tı ve 12 ay­lık ar­tış da yüz­de 9,4 ol­du. Bu ayın, ya­ni ma­yıs ayı­nın so­nun­da yüz­de 1’i bı­ra­kın, yüz­de 0.7 art­sa fi­yat­lar, 12 ay­lık enf­las­yon yüz­de 10’a, ya­ni çift ha­ne­ye çık­mış ola­cak. Her yıl yüz­de 5 enf­las­yon he­de­fin­den söz eden, iş­çi­ye, me­mu­ra,emek­li­ye zam söz ko­nu­su ol­du­ğun­da bu he­de­fi da­ya­tan ik­ti­dar, ma­yıs so­nun­da yüz­de 6 enf­las­yo­nu 5 ay­da ya­şat­mış ola­cak.

Fi­yat­lar­da­ki aman­sız tır­ma­nı­şa kar­şı­lık iş­çi­nin, me­mu­run, emek­li­nin ay­lık ge­lir­le­ri hiç iç açı­cı de­ğil. Tür­ki­ye­’de eli ek­mek tu­tan,ya­ni is­tih­dam­da olan in­san sa­yı­sı 25 mil­yon. Bun­la­rın
16.3 mil­yo­nu, ya­ni ne­re­dey­se üç­te iki­si üc­ret­li, ya­ni iş­çi-me­mur. Me­mur­lar, 2,5 mil­yon do­la­yın­da. İş­çi­ler 14 mil­yo­na yak­la­şı­yor. Tah­min edi­le­ce­ği gi­bi, bu nü­fu­sun için­de de en yay­gın ola­nı “as­ga­ri üc­ret­li­”.
Ne ge­çi­yor as­ga­ri üc­ret­li­nin eli­ne? Ha­len 846 TL net. Yı­lın ikin­ci ya­rı­sın­da yüz­de 5 ar­ta­cak bu pa­ra ve 891 TL ola­cak. Yıl­lık or­ta­la­ma 868 TL edi­yor. Bun­ca­cık as­ga­ri üc­ret, hü­kü­me­tin ay­lık 500 TL ver­gi ve prim ke­sin­ti­sin­den ge­ri­ye ka­la­nı. Dev­le­te ya­pı­lan ke­sin­ti­ler­le bir­lik­te bir as­ga­ri üc­re­tin ma­li­ye­ti bin 390 TL ola­cak Ha­zi­ra­n’­dan iti­ba­ren. Bu 500 TL’­lik ver­gi ve SGK pri­mi ken­di ve iş­çi adı­na dev­le­te ver­me­mek için en az 3 mil­yon iş­çi­yi ka­çak ça­lış­tı­ran in­saf­sız iş­ve­ren­ler var.

 BÜYÜK  ŞEHİR YASASI  KÖYÜMÜZ HALKINI TEDİRGİN EDIYOR

Kendi çıkardığımız  kaynak suyuna saat takılacak Köyümüzde orman gözüken  2b ye girmemiş olan tarla mera veya evlerinizin bulunduğu tapusu  olmayan yerler belediye malıdır  Eger belediyenin malına ev yaptıysanız  bir gün belediye başkanı gelir ev senin ama toprak bizim diyecektir..

www.kislacay.com  adresi olarak bu seçimlerin  köyümüze hayırlı olmasını yüce  Rabbimden  niyaz ediyorum.

1290 Kez Görüntülendi.
Etiketler:
Yorumunuz
Konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

Ocak 2020
P S Ç P C C P
« Ara    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Son Yorumlar

Son Yazılar

KÖŞE YAZARLARI
HAVA DURUMU


sonuclist

EN SON HABERLER

DOLAR
EURO
BIST
ALTIN
Su Sorunu
16 Vote
Internet Sorun
9 Vote
Yol Sorunu
5 Vote

Arşivler

©YASAL UYARI : Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır Yayınlanan fotoğrafların yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, önceden yazılı izin gerektirir. Portalımızda yayınlanan haberler ise, kaynak gösterilmek ve portalımızın ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir. StatCounter - Free Web Tracker and Counter
Reklamı Gizle
Reklamı Gizle
bahis siteleri